Radijska igra

Josip Jurčič: Deseti brat

Ob Jurčičevem letu

JurcicJosip_foto-Pogorelc_(2)
Josip Jurčič
foto: Wikipedia

Prvi slovenski roman je nastal, ko je bilo Josipu Jurčiču komaj nekaj čez 20 let in ga je navdihovala neuresničena ljubezen z grajsko gospodično s Kravjaka ali v romanu – s Slemenic, slovenščina pa je bila drugorazreden, tuj jezik. Takratna in kasnejša priljubljenost romana pri bralcih je pomagala utrjevati narodno zavest in veljavo slovenskega jezika bolj, kot si morda danes predstavljamo, za naš čas pa sta roman Deseti brat in še posebej njegova radijska upodobitev oplemenitena z dokumentarnostjo – radijska igra v priredbi in režiji Franeta Milčinskega Ježka je nastala že 1954 z vrsto igralcev, ki so pomembno sooblikovali razvojno pot slovenskega gledališča in jih danes ni več med nami: Stane Sever, Jože Zupan, Maks Bajc, Maks Furijan, Boris Kralj…

Z radijsko igro Deseti brat obeležujmo Jurčičevo leto in dan pisateljeve smrti - 3. maj 1881.

Priredba romana in režija Frane Milčinski Ježek
Komponist Danilo Bučar
Dramaturg Emil Smasek
Tonski mojster Andrej Dobrin
Martinek Spak Stane Sever
Lovro Kvas Jože Tiran
Graščak Benjamin Jože Zupan
Grajska gospa Vera Pantič
Manica, njuna hči Draga Ahačič
Marjan Piškav Dušan Škedl
Stric Dolef Pavle Kovič
Krjavelj Janez Cesar
Piškav Maks Furijan
Sodnik Maks Bajc
Vokalna izvedba Ljubljanski komorni zbor pod vodstvom Milka Škoberneta
Pripovedovalec Boris Kralj

Posneto v studiih Radia Ljubljana aprila 1954