Pravljica

Vila

Pravljice iz zapuščine Frana Milčinskega.

pravljica_980x551
Pravljica
foto: Tina Dobrajc/LGL

Vile ali bele žene so v našem izročilu belo oblečena bajna bitja z dolgimi svetlimi lasmi. Prebivale naj bi v drevesih, razpokah in votlinah skalnih sten, v bližini vodnih izvirov, studencev, vodnjakov, jezer in rek. Pripovedi omenjajo, da so jim ljudje na polja in pašnike kot daritev nastavljali mleko, štruklje in druge jedi, vile pa so jim v zahvalo opravljale različna dela, oskrbele živino, podarile nit brez konca, svetovale pri setvi. Kdor je vili stori dobro delo (npr. razvozlal lase ali naredil senco), je bil nagrajen. Vila kot mati pusti živeti le tiste otroke, za katere kot jasnovidka ve, da bodo pošteni. Vila kot zakonska žena pa vztraja le do trenutka, ko mož prekrši obljubo. Fran Milčinski v pravljico Vila poveže več motivov, ki so iz pripovednega izročila znani kot ločene krajše pripovedi.
Pravljico bere Maja Kunšič.

Cikel pravljic iz Nekoč v danes
Izbor pravljic nastaja v sodelovanju Anje Štefan in Ajde Rooss, umetniške vodje Lutkovnega gledališča Ljubljana
Program iz Nekoč v danes nastaja v koprodukciji RTV SLO program ARS in Lutkovnega gledališča Ljubljana
Priprava strokovnih gradiv Anja Štefan in Benjamin Zajc