Pravljica

Premalo zemlje in preveč

Pravljice iz zapuščine Frana Milčinskega.

pravljica_980x551
Pravljica
foto: Tina Dobrajc/LGL

»Milčinski je bister opazovalec in kritičen presojevalec človeških nravi in družbenih napak (…) Njegovo pozornost pritegujejo človeški značaji, a tudi naše majhne kulturne in skrivljene družbene razmere,« je zapisal Joža Mahnič. V pravljici Premalo zemlje in preveč Milčinski na podlagi srečanja z lakomnim pokojnikom obdela vprašanje pohlepa in iz njega izvirajoče brezčutnosti do šibkejšega. Pravljico bere dramska igralka Aja Kobe.

Cikel pravljic iz Nekoč v danes
Izbor pravljic nastaja v sodelovanju Anje Štefan in Ajde Rooss, umetniške vodje Lutkovnega gledališča Ljubljana
Program iz Nekoč v danes nastaja v koprodukciji RTV SLO program ARS in Lutkovnega gledališča Ljubljana
Priprava strokovnih gradiv Anja Štefan in Benjamin Zajc