Kratka radijska igra

Pust

Slovo od pusta na pepelnično sredo

Zora Plešnar, Slika nas1
Zora Plešnar: Slika nas, 1975
foto: Marko Tušek, © UGM

Kolaž etnoloških posnetkov šegavih ljudskih pesmi o Pustu, ki so nastali v različnih koncih Slovenije, se zaključi s posnetkom obsodbe in sežiga Pusta.

Režiserka in avtorica kolaža Elza Rituper

Produkcija uredništva igranega programa
Zasnovano v studiih Radia Slovenija junija 1996

 

 

Zora Plešnar (r. 1925): Slika nas, 1975
Foto Marko Tušek, © Umetnostna galerija Maribor
Zora Plešnar se je s fotografijo začela ukvarjati v svojih zrelih letih, ko se pridružila mariborskemu Fotoklubu. V okolju odličnih fotografov (Ivan Dvoršak, Zmago Jeraj, Janko Jelnikar, Branimir Jerneić, Stojan Kerbler) je Zora Plešnar že s svojim prvim ciklom Mimo uveljavila suveren avtorski izraz. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelž in Rojstvo mesta / Novi Beograd. Obenem se je vseskozi posvečala tudi portretom, kjer se je polno izrazila njena topla, komunikativna narava in naklonjenost do otrok. Cikel Otroštvo s svojo neposrednostjo in pristnostjo tako nesporno predstavlja vrh njene portretne fotografije.  (tekst: Andreja Borin)

Likovno opremo spletnega članka so zasnovali kustosi Umetnostne galerije Maribor.

Umetnostna galerija Maribor je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 7.000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, večmedijske instalacije in interaktivni projekti. V UGM lahko ob največjih imenih slovenske vizualne umetnosti zadnjih sto let sledite vplivnemu dogajanju na mednarodni umetniški sceni, prepoznavate mlade vzhajajoče zvezde sodobne umetnosti in raziskujete aktualne teme vizualne umetnosti. UGM s svojo zbirko ter programom, ki letno zajema okoli 20 raznolikih razstav − od retrospektivnih pregledov slovenskih avtorjev, do mednarodnih festivalov sodobne umetnosti ter arhitekturnih in oblikovalskih razstav − pomembno sooblikuje dogajanje v slovenskem in mednarodnem prostoru. Razvejan izobraževalni program v galeriji povezuje različne generacije, narodnostne skupnosti ter izobraževalne institucije. UGM je prostor za vsakogar!