Esej na radiu

Jaroslav Skrušny: Potovanje v temni blodnjak norosti in ljubezni

Besedilo bogati Beethovnova glasba

esej-na-radiu-980x551
foto: ars

Prve dni februarja je umrl slovenski pisatelj Marko Sosič. O njem in njegovem romanu Kruh, prah iz leta 2018 je literarni kritik in esejist Jaroslav Skrušny napisal esej Potovanje v temni blodnjak norosti in ljubezni. Besedilo sta brala Eva Longyka Marušič in Jure Franko, bogatili so ga glasbeni vložki iz Cavatine – 5. stavka Godalnega kvarteta št. 13 v B-duru, op. 130 Ludwiga van Beethovna v izvedbi članov kvarteta Guarnieri. Glasbeno opremo je izbral Mihael Kozjek, besedilo je uredil Andrej Rot, oblikovalec zvoka je bil Vojko Kokot.