Musica sacra

Skladatelj Anton Jobst

V letošnjem letu bo minilo 40 let od njegove smrti.

800px-Žiri_z_vzhoda
Žiri
foto: sl.wikipedia.org

V letošnjem letu bo minilo 40 let od smrti Antona Jobsta - skladatelja, organista in zborovodje, avtorja mnogih, v vseh pogledih dovršenih skladb z duhovno vsebino. S svojim ustvarjanjem in delovanjem je nedvomno prispeval nezanemarljiv delež k razvoju slovenske kulture. Najbolj seveda v Žireh, kjer je preživel večji del življenja; nanj so Žirovci upravičeno ponosni.