Kratka radijska igra

Marko Elsner - Grošelj: Jakobove sanje

Ekspresionistična zvočna fantazija

Kerc_portret
Boris Kerč, dramski igralec
foto: MGL arhiv

Kratka radijska igra Jakobove sanje je ekspresionistična zvočna fantazija z literarnimi značilnostmi metafikcije. Zgodba govori o znanstveniku in njegovem poslanstvu v današnjem svetu. Prikazuje moč in omejenost njegovega racionalističnega pogleda, ki mu narekuje spreminjati svet, pa čeprav proti naravnim zakonom. Podvomi pa ob nazorih svoje žene, zagovornice humanističnih idej, in ob mitoloških glasovih, ki z biblijskimi modrostmi soočijo znanstvenika s spoznanjem o minljivosti vsega človeškega.

Režiser Jože Valentič
Dramaturg Pavel Lužan
Tonski mojster Miro Marinšek
Glasbeni oblikovalec Peter Čare
Tehnični asistent Martin Florjančič

JAKOB, ZNANSTVENIK IN STAREC, GLAS V KOČJI IN GLAS V SAMOSTANU Boris Kerč
MARJETA IN ŽENSKA Urška Hlebec
APOKALIPTIČNI JEZDECI  Uroš MačekNiko GoršičAndrej Nahtigal in Brane Završan
OTROK Maša Valentič
GLASOVI V LABORATORIJU Helena MugerleDaša DovžanRok Kadak in Jože Valentič

Traja 16'34''
Produkcija Uredništvo igranega programa
Posneto v novembru leta 1993