Literarni nokturno

Atilij Kralj: Damače pesmi, pagruntane na risalne mize

"Čje potrp'mo še tu malo, / hmale bo šla zima u krej, / upejmo, da bomo vidle / še 'no spamlad ukjep uabej!" (Interpretira Tone Gogala)

literarni-nokturno-980x551
foto: Literarni nokturno

Atilij Kralj (1929–2008) je v Trstu končal višjo tehnično šolo Volta. Po poklicu je bil gradbeni tehnik, ukvarjal pa se je s projektiranjem in notranjo opremo. Zaradi dela je dlje časa živel v Kopru, Milanu in Vidmu, nazadnje pa na Frlugih pri Trstu. Pisal je pesmi v vzhodnokraškem narečju, humoristične skeče, ukvarjal se je tudi z glasbeno opremo in scenografijo za amaterske odre. Poleg tega je imel več likovnih razstav. Literarna dela je objavljal na tržaškem radiu in v zamejskem tisku. Nekaj njegovih pesmi sta uglasbila Ubald Vrabec in Aleksander Vodopivec. Za oddajo smo izbrali nekaj pesmi iz njegove zbirke Pagruntane na risalne mize – damače pesmi Atilija Kralja (1977), ki jo je izdal v samozaložbi. Zvrstno segajo od anekdot v verzih do balad.