Glasba in sveto

Postni napevi v Schemellijevi pesmarici

Edino glasbeno delo Georga Christiana Schemellija je pesmarica s protestantskimi napevi - med njimi najdemo tudi nekatere postnega značaja.

1540798175-musicalisches_gesang-buch_schemelli_leipzig_1736-980×551
Schemellijeva pesmarica
foto: ars.rtvslo.si

Georg Christian Schemelli je bil nemški protestantski kantor, rojen leta 1676, 1678 ali 1680 v Herzbergu, umrl je leta 1762 v Zeitsu. Njegovo edino glasbeno delo je pesmarica, katere napeve je prirejal tudi J. S. Bach. Gre za melodije, ki se po značaju morda bolj kot koralu približajo arijam; Bach jih je namreč namenil vokalnim solistom, s spremljavo bassa countinua. Med njimi najdemo tudi nekatere spokornega značaja, primerne za izvedbo v postnem času.