Ob kulturnem prazniku

A. Slodnjak – P. Lužan: Neiztrohnjeno srce: Živeti

Prešeren v hudi življenjski krizi ob izgubi prijatelja in neuslišani ljubezni

FP posamezna oddaja
foto: Ars

V tokrat izbranem delu nadaljevanke iz Prešernovega življenja izvemo, da je Prešeren že izdal Krst pri Savici in da sta ga v bolniško posteljo položili Julijina zavrnitev in Čopova smrt.

Dramaturginja Vilma Štritof
Tonski mojster Staš Janež
Glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina
Režiser Aleš Jan

Prešernovo pesem Zgubljena vera je izvedla skupina Tantadruj

Prešeren Boris Ostan
Katra Ljerka Belak
Kastelic Branko Šturbej
Vraz Aljoša Ternovšek
Hrovat Gašper Tič

Traja 14’ 55’’
.Produkcija Uredništvo igranega programa Radia Slovenija in RAI, Slovenski program – Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu
Posneto v studiih Radia Slovenija januarja 2000