Ars

Matija Tomc: Slovenski božič

V kantato Slovenski božič je skladatelj vpletel preproste slovenske ljudske božične napeve, na preprost, ljudski način je skozi glasbo orisal svetopisemsko pripoved o Jezusovem rojstvu.

Lorenzo_Lotto_017
Jaslice
foto: wikipedia.org

Kantato oz. spevoigro Slovenski božič je ustvaril leta 1940, ko je etnolog in akademik Niko Kuret pripravil scenarij oz. vezno besedilo, ki predstavlja božično zgodbo in ga postavil v takratni čas. K besedilu je Kuret iskal primerno glasbeno podlago; nazadnje jo je našel v zbirki starih narodnih slovenskih napevov, ki jo je leta 1933 uredil Frančišek Kramar. Skladatelj in duhovnik Matija Tomc je napeve deloma preoblikoval, priredil in združil v celoto. Tokrat jih boste slišali v izvedbi Zbora Consortium musicum, pod vodstvom dr. Mirka Cudermana.