Sledi večnosti

Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Razmišljali bomo o pomenu razvoja državljanskih kompetenc v današnjem globalnem svetu.

Vzgoja za domovino
foto: Nataša Lang

Društvo katoliških pedagogov je nedavno organiziralo mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Na nje so učitelji predstavili pestre didaktične pristope, preko katerih učence in dijake spodbujajo k aktivnemu državljanstvu in pri mladih razvijajo pozitiven odnos do domovine in države. Zakaj je razvoj državljanskih kompetenc pri mladih pomemben v današnjem globalnem svetu bosta med drugim razmišljala predsednica Društva katoliških pedagogov Marija Žabjek in odgovorni urednik revije Vzgoja pater dr. Silvo Šinkovec.