Skladatelj tedna

Protestantski napevi kot vez z evropsko glasbeno kulturo/1.oddaja

Oddaja Skladatelj tedna bo tokrat v znamenju bližajočega se dneva reformacije, praznika, s katerim se spominjamo reformnih dogodkov daljnega, a hkrati ne tako oddaljenega 16. stoletja.

Primoz-Trubar
primož Trubar
foto: en.wikipedia.org

Oddaja Skladatelj tedna bo tokrat v znamenju bližajočega se dneva reformacije, praznika, s katerim se spominjamo reformnih dogodkov daljnega, a hkrati ne tako oddaljenega 16. stoletja.  Primož Trubar je takrat napisal in objavil  prvo slovensko knjigo– to je bil znameniti Katekizem iz leta 1550, ki je prva knjiga v slovenskem jeziku. »Anu kratku podučene s katerim vsaki človik more v nebo priti«, je zapisal v njej in jo namenil vsem mladim in preprostim ljudem naše dežele; skupaj z njo še droben, domiselno sestavljen napotek za branje – Abecedarium, ki je, kot se je sam izrazil »od enega prijatelja vseh Slovencev«. Sodobniki so mu sledili in v letih zatem je nastalo še več prevodov biblijskih besedil in celotne biblije.

Katekizem Primoža Trubarja pa je hkrati tudi prva slovenska pesmarica – vanjo je namreč vnesel šest pesniških besedil, ki razlagajo temeljne verske resnice. Prav pesem naj bi bila namreč po njegovem najboljši način za dojemanje verskih resnic.