Jezikovni pogovori

Polzavestna raba »prostih delcev« v jeziku

Proste morfeme, kot sta besedi za ali se, polzavestno uporabljamo pri spreminjanju pomenov

jezikovni pogovori
foto: Jezikovni pogovori

Rabe prostih morfemov, drobnih besed, kot je »se«, se niti ne zavedamo, pa vendar z njimi spreminjamo pomene. Če dodamo glagolu imeti morfem se, dobimo nov pomen, ki izhaja iz besed ima se. Podobno je pri glagolu delati – če mu dodamo se, dobimo delati se. Prosti morfemi so drobni prosti delci v jeziku, ki temeljno sooblikujejo njegovo pomensko zgradbo. O rabi se bomo pogovarjali s prof. dr. Andrejo Žele, avtorico monografije Prostomorfemskost v slovenščini, ki je nedavno izšla pri založbi ZRC SAZU.