Glasbena jutranjica

Glasbena jutranjica, 2. del

Risto Savin in Ludwig van Beethoven

glasbena-jutranjica-cover
foto: stockphotos

Risto Savin: Ljubkovanje, valček za veliki orkester, op. 37
Izv.: Simfonični orkester RTV Slovenija
Dir.: Samo Hubad

Ludwig van Beethoven: Klavirski trio v D-duru, op. 70, št. 1, ‘Duh’
Allegro vivace e con brio
Largo assai ed espressivo
Presto
Izv.: trio Arcadia