Za en bokal muzike

Za en bokal muzike

za-en-bokal-muzike-web
foto: Za en bokal muzike

Predstavljamo tradicijske ljudske pevce in godce različnih slovenskih etnij ter zamejstva, glasbenike, ki načrtno poustvarjajo ljudsko glasbo za koncertni oder ali pa za ponovno navzoče hišno muziciranje.