Dan pred koncertom

Stravinski in njegov Violinski koncert

Z Rossenom Milanovom se pred izvedbo v ciklu Kromatika posvečamo Violinskemu koncertu v D-duru Igorja Stravinskega

01
foto: ARS

Ne spomnim se katerega drugega skladatelja iz 20. stoletja, ki bi imel toliko različnih rešitev, idej, ki jih skoraj nikoli ne ponavlja iz ene skladbe v drugo. Ta vrelec navdiha me pri Stravinskem vedno navduši. Violinski koncert je razmeroma kratka skladba, a je zares sveža in zanimiva.

Rossen Milanov