Sledi večnosti

Vzgojni vidik šole v digitalni dobi

Družbeni mediji so vstopili na vsa polja našega življenja – tudi v šolo in izobraževanje.

Računalniki, tablice, pametni telefoni in posledično dostopnost do družbenih medijev so vstopili na vsa polja našega življenja. V tokratnih Sledeh večnostih bomo v središče postavili vzgojno poslanstvo šole v digitalni dobi. Naš sogovornik bo dr. Roman Globokar, ki je pred kratkim o tej žgoči temi napisal knjigo.

Vloga učitelja v digitalni dobi je nenadomestljiva. Učitelj učencu pomaga razumeti kdo je pravzaprav človek, na kakšen način naj živi, da bo živel srečno in izpolnjeno življenje. In na tem področju se vloga učitelja ni nič spremenila.

Se je pa spremenila vloga učitelja na področju vira informacij. Tukaj pa imajo učenci dostop do interneta, na katerem pa je ogromno informacij, vendar pa potrebujejo neko temeljno osnovno znanje, da bi iz tega kupa informacij lahko izluščili prave. In tukaj je spet učitelj tisti, ki jim pomaga z nekim temeljnim znanjem, zato da lahko razberejo, kaj je tisto, kar je pravo, resnično, kaj pa je tisto, kar pa je lažno, zmotno, kaj je lahko za njih manipulacija.

Še bolj pomembno vlogo pa ima učitelj na čustvenem področju, socialnem področju, tudi nekem duhovnem, refleksivnem področju. Na tem področjih pa učitelj pomaga, da učenci lahko sprejmejo sami sebe, da sodelujejo med seboj, da zavzamejo kritično distanco do stvari okoli sebe in da se lahko potem odgovorno odločajo.