S knjižnega trga

Samo Kreutz: Ristanc čez pločnik / Feliks Plohl: Vsi moji grehi

Aleksandar Hemon: Vprašanje Bruna / Aleš Gabrič: V senci politike

s knjižnega trga
S knjižnega trga
foto: ars

V oddaji S knjižnega trga bomo govorili o pesniški zbirki Sama Kreutza Ristanc čez pločnik, romanu Feliksa Plohla Vsi moji grehi, zbirki kratke proze Aleksandra Hemona Vprašanje Bruna in zgodovinski študiji Aleša Gabriča V senci politike. Recenzije so napisali Martina Potisk, Ana Hancock, Katarina Mahnič in Iztok Ilich.