Prekmurje 100

Prekmurska jutranjica: Milan Vincetič: Retuše

Vincetič se tematsko pogosto dotika zgodovine in mitov, zanimajo ga tudi medčloveški odnosi.

VINCETIC
foto: ludliteratura.si

Leta 2017 preminuli Milan Vincetič, plodoviti vsestranski ustvarjalec se je v zgodovino slovenske književnosti vpisal predvsem kot pesnik. V njegovi poeziji lahko opazimo sledi modernizma in postmodernizma, tematsko se pogosto dotika zgodovine in mitov, zanimajo ga tudi medčloveški odnosi. V pesmih raziskuje zvok in nove pomene besed, ena izmed najbolj opaznih značilnosti njegovega pesniškega jezika je prav močan ritem. To velja tudi za zbirko Retuše.