Literarni večer

Dušan Pirjevec: Literarna veda in karizma

Dušan Pirjevec je bil karizmatični profesor primerjalne književnosti, ki je vplival na kar nekaj generacij študentov.

literarni-vecer
foto: ARS

Za oddajo smo izbrali nekaj značilnih odlomkov iz Pirjevčevih razprav, ki so uvajale novosti v slovenski kulturni prostor in njegove polemične zagovore modernih literarnih tokov. V njej objavljamo tudi pričevanji Iva Svetine in Alenke Pirjevec ter posnetek Pirjevčevega razmišljanja o sodobni slovenski dramatiki.