Kdo smo

Verstva v Prekmurju

Mejniki identitete

KLAVDIJA SEDAR_VERSTVA PREKMURJA_MER1027
dr. Klavdija Sedar
foto: Ivan Merljak

Zgodovinski proces širitve protestantizma in nato rekatolizacije je v Prekmurju potekal drugače kot drugod po tedanjih slovenskih deželah in z zamikom enega stoletja. Temeljni razlog je bil v tem, da je bila večina slovenskega ozemlja pod Habsburško oblastjo, Prekmurje pa pod ogrskim kraljestvom. Čeprav je bila rekatolizacija tudi v Prekmurju močna, pa so ohranili razmeroma mirno sobivanje obeh osrednjih Cerkva. O tem govori dr. Klavdija Sedar, slovenska latinistka in jezikoslovka, sodelavka ZRC SAZU, domoznanka v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.