Glasovi svetov

Spolnost srednješolk in srednješolcev bolj odgovorna in zadovoljujoča

Ob svetovnem dnevu spolnega zdravja predstavljamo rezultate najnovejše raziskave o spolnem vedenju

kondom
foto: sasint/pixabay

Ob svetovnem dnevu spolnega zdravja bomo predstavili rezultate najnovejše raziskave o spolnem vedenju srednješolk in srednješolcev. Glede na to, da v naših šolah ni sistematične in celovite spolne vzgoje, ki zvišuje starost pri prvem spolnem odnosu, zmanjšuje število spolno prenosljivih okužb, splavov in neželenih nosečnosti, mladi pa poročajo o bolj zadovoljujoči spolnosti, nas bo zanimalo, kakšna so stališča do spolnosti in ljubezenskih razmerij ter kakšne so izkušnje slovenskih najstnic in najstnikov. Bi nas moralo skrbeti?

Kot pravijo naši sogovorniki, raziskovalci prof. dr. Tina Kogovšek s Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete, prof. dr. Alenka Švab s Fakultete za družbeni vede Univerze in prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete, vsi z Univerze v Ljubljani, nas za zdaj nima kaj skrbeti, saj so bolj odgovorni kot prejšnje generacije. Približno polovica srednješolk in srednješolcev je že imela prvi spolni odnos, kar se v minulih 30-ih letih ni bistveno spremenilo, vendar so srednješolke in srednješolci danes po večini bolj odgovorni. Pravijo, da so prvi spolni odnos načrtovali, poskrbeli za zaščito pred neželeno nosečnostjo in pred spolno prenosljivimi boleznimi in niso bili pod vplivom drog in alkohola. Hkrati pa poročajo, da so prvič uživali in jim je bilo lepo. Vendar kot opozarjajo, večino informacij o spolnosti dobijo pri svojih mamah in na internetu, zato se takšno vedenje brez celovite in sistematične spolne vzgoje lahko hitro spremeni.