Arsov forum

Slovenski javni, najstarejši in največji univerzi nazadovali po Šanghajski lestvici

Kakšna je vrednost razvrščanja univerz na mednarodnih lestvicah kakovosti?

Univerza
foto: MMC RTV SLO

Univerza v Ljubljani je to poletje po dvanajstih letih izpadla iz skupine 500 najboljših univerz na Šanghajski lestvici kakovosti univerz. Tudi Univerza v Mariboru je v enem letu nazadovala na omenjeni najstarejši in najvplivnejši mednarodni lestvici. Preostalih slovenskih univerz na lestvici sploh ni. Kakšna je vrednost razvrščanja univerz na mednarodnih lestvicah kakovosti? Katere kazalnike kakovosti merijo? Kakšna je kakovost naših univerz v mednarodnem okolju v luči mednarodnih lestvic kakovosti? O teh vprašanjih razmišljajo: rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič, direktor Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu dr. Franci Demšar, nekdanji direktor Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Leban, in pomočnik glavnega tajnika Univerze v Ljubljani za spremljanje kakovosti, analize in poročanja dr. Tomaž Deželan.