S knjižnega trga

Gorazd Kocijančič: Od Talesa do tebe / Tom Veber: Točka preloma

Silvina Ocampo: Gostje / Aleš Vaupotič: Vprašanje realizma

s knjižnega trga
S knjižnega trga
foto: ars

V oddaji S knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Gorazda Kocijančiča Od Talesa do tebe, pesmi v zbirki Toma Vebra Točka preloma, zbirka zgodb Silvine Ocampo Gostje in monografija Aleša Vaupotiča Vprašanje realizma. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Andrej Lutman, Kristina Jurkovič in Tonja Jelen.