Radijska igra

Zmago Frece: Plasti

Zvočna radijska poema

frece-zmago-800×600
Zmago Frece
foto: arhiv Uredništva igranega programa

Zvočna radijska poema Plasti avtorja, režiserja in tonskega oblikovalca Zmaga Freceta ima v prvotnem zapisu črko “l” v oklepaju. Pasti, kamor se je avtor ne le po človeški, temveč tudi po pesniški dolžnosti pustil ujeti, v osnovi nudijo slušno zabeležko trenutka, ko se človek sredi vsega dogajanja predrami v budnost in slej ko prej v spoštovanja vredno predajo. Delo se začne z uverturo, posvečeno Frančišku Asiškemu, med Plastmi ali Pastmi pa se potem zvoki nizajo v izpoved pesnika in zvočnega ustvarjalca med prepoznavanjem zadane mu naloge. Zanimiv radiofonski dogodek je avtor zabelil z uporabo zgolj ust in lastnega glasu in se tako izognil običajnim oblikam predstavljanja poezije v radijskem mediju.

Avtor, režiser in zvočni oblikovalec Zmago Frece

Traja 24′ 19″
Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radia Slovenija septembra 2005