Prekmurje 100

Prekmurska jutranjica: Jožef Novak: Svetski vandrar

Novakove pesmi, ki so nastale med letoma 1928 in 1929, so izhajale v časopisu Amerikanski Slovencov glas.

Stlobodna
foto: Kamra.si

Ljubiteljski pesnik Jožef Novak se je konec 19. stoletja rodil v vasi Veščica pri Murski Soboti, pot pa ga je kot tedaj številne druge vodila v Ameriko. Tam se je začel ukvarjati tudi z literarnim ustvarjanjem, narodno in kulturno življenje je bilo v ameriškem Betlehemu namreč zelo razgibano. Njegove pesmi, ki so nastale med letoma 1928 in 1929, so izhajale v časopisu Amerikanski Slovencov glas, pred leti pa so izbor njegove poezije izdali tudi pri nas. Novak je pisal o svojih življenjskih izkušnjah, gre za pesmi z izseljensko-domovinsko tematiko, ljubezenske pesmi, pesmi o naravi in življenjsko izpovedne pesmi. Pisane so v narečju, opazen je vpliv ljudskega pesništva.