Ars humana

Dr. Katja Hrobat Virloget

» Presegati je treba meje struktur, v katerih živimo!« pravi docentka dr. Katja Hrobat Virloget, arheologinja in etnologinja

DSC02067
Dr. Katja Hrobat Virloget, s svojo knjigo o »eksodusu«, Divača, 2019.
foto: Baptiste Virloget.

Docentka dr. Katja Hrobat Virloget je diplomirala iz arheologije, iz uporabe ustnega izročila v arheoloških raziskavah in doktorirala iz etnologije s temo mitskega izročila in percepcije prostora in časa v folklori Krasa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2004 do leta 2009, je bila kot mlada raziskovalka/asistentka zaposlena na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Od 2010 pa je zaposlena kot docentka in znanstvena sodelavka na Oddelku za dediščino in Oddelku za antropologijo in kulturne študije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem ter na programu Dediščinski turizem ter Turistice. Njeno raziskovalno področje je antropologija spomina, dediščina, premiki prebivalstva, antropologija prostora, časa, mitologija in folklora. dr. Katja Hrobat Virloget, je gostja v oddaji Ars humana, njen avtor je Milan Trobič.

Iskanje mitskih lokacij s projektnimi sodelavci okrog Rodika ob postavljanju Mitskega parka, Rodik, 2019.

foto: Ana Plestenjak.

Docentka dr. Katja Hrobat Virloget se od svojega podoktorskega projekta naprej raziskovalno posveča konfliktnim spominom in utišanim dediščinam v multikulturni Istri po premikih prebivalstva po 2. sv. vojni. Na temo utišanih spominov je organizirala več mednarodnih konferenc in panelov. Tako je bila v letih 2014, 2015 v okviru Slovenskega etnološkega društva soorganizatorica okrogle mize in znanstvene konference o nemih glasovih manjšin. Odnos mitskega/folklornega izročila do krajine pa je njena raziskovalna tema vse od diplome naprej, v okviru katere je objavila mednarodno odmeven članek o uporabi ustnega izročila v arheologiji, je so-urednica znanstvene revije Studia mythologica Slavica in sodeluje v projektih s to ali širše etnološko tematiko. Med njenimi zelo pomembnimi izzivi pa je treba omeniti odgovornost za vsebino projekta Mitski park Rodik,projekta, ki nastaja na osnovi njene zamisli.

Na etnološko-arheološkem raziskovalnem terenu z ddr. Andrejem Pleterskim pri raziskavah mitske krajine, Cavtat, 2017.

foto: Jernej Rihter.

Moč

Moč za njeno raziskovalno delo ji daje narava, njena družina, ljubezen do živali- predvsem do konjev in psov.

Z družino na Sardiniji, 2018.

foto: Baptiste Virloget.

Na svojem lipicancu Slavini Maestoso, Divača, 2019.

foto: Matej Valenčič.

Na poti s kolesom po dolini Drave v Avstriji, 2017.

foto: Baptiste Virloget.