Kdo smo

Reformacija na Slovenskem

Mejniki identitete, ponovitev oddaje

1549271963-JONATAN VINKLER, prof.dg._DSC4204
Jonatan Vinkler
foto: Ivan Merljak

Prvo stoletje novega veka je na globalni ravni je utrdilo in okrepilo stike Evrope z nedavno odkrito Ameriko, ne tehnološki ravni je pomenilo uvajanje novih znanstvenih spoznanj o fiziki, astronomiji in kemiji. Na duhovnem področju je to stoletje zaznamovalo reformacijsko gibanje, ki se je najprej razširilo v Nemčiji, in terjalo spremembo dotednje ”verske prakse” v katoliški Cerkvi. Ta se je v mnogočem oddaljila od verskega nauka in se navzela posvetnih navad in razvad. Reformatorji pa so terjali tudi prevrednotenje verskeh dogem in obreda. Ozemlje današnje Slovenije se je pod nemškim vplivom hitro navzelo reformacijskih idej in določen delež prebivalstva se je priključil Evangeličanski cerkvi augsburške veroizpovedi.