Ars humana

Danilo Breščak

Steletovo nagrado za življenjsko delo je dobil novomeški arheolog Danilo Breščak, dolgoletni direktor novomeškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

20190506_9999_38
Danilo Breščak, 2019.
foto: Igor Vidmar.

V Narodnem muzeju v Ljubljani so 6. maja letos razglasili Steletove nagrajence, dobitnike najvišjih nagrad na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Steletovo nagrado za življenjsko delo je dobil novomeški arheolog Danilo Breščak, dolgoletni direktor novomeškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pozneje novomeške območne enote slovenskega zavoda, ki je pomembno vplival na razvoj konservatorske stroke na Slovenskem. Komisija Konservatorskega društva Slovenije je ob podelitvi Steletove nagrade za življenjsko delo o njem med drugim zapisala:

»Aktivno je sodeloval z vsemi kulturnimi ustanovami v regiji in s strokovnimi zavodi v državi ter hkrati omogočal pogoje za delo številnim mlajšim sodelavcem in stanovskim kolegom. Svojo podjetnost je izkazal s pridobitvijo novih prostorov za zavod na gradu Grm in z vzpostavitvijo skupne arheološke restavratorske delavnice. Poglobil je dobro strokovno sodelovanje z Dolenjskim muzejem v Novem mestu in postopoma okrepil povezave z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, z Narodnim muzejem Slovenije in z več tujimi ustanovami, ki delujejo na področju varstva premične (in nepremične) kulturne dediščine. Kot spoštovan strokovnjak je bil imenovan v številne strokovne in delovne skupine v okviru dejavnosti Vlade RS, Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«

Danilo Breščak bo gost v oddaji ARS Humana, njen avtor je Milan Trobič.

Sodelavca, dr. Iva Mikl Curk in Danilo Breščak na Beletovem vrtu v Novem mestu, 1974.

foto: Arhiv Dolenjskega muzeja Novo mesto.

 

Ob ogledu izkopavanj gomile na Medvedjeku, poleti 1980. Od leve proti desni stojijo: dr. Mitja Brodar, prof. dr. Stane Gabrovec, dr. Peter Petru in Danilo Breščak, 1980.

foto: Borut Križ

 

Gomila 1 na Medvedjeku, leta 1980.

foto: Borut Križ.

 

Izkopavanje keltske lončarske peči v pobočju Šanc v Novem mestu, 2004.

foto: Franci Aš, 2004.

 

Izkopavanje najdišča Romula – Ribnica na Dolenjskem, 2004.

foto: Gregor Sečen.

 

Antično bronasto posodje, 1982.

foto: Arhiv Danilo Breščak.

 

Oljenka s prizorom Nike, Verdun pri Stopičah, grob 174, 2015.

foto: Marko Pršina.

 

Kupolasta grobnica številka 6 v Zloganjih pri Škocjanu, 1979.

foto: Danilo Breščak.