Neposredni prenos

Skladateljski začetki na Slovenskih glasbenih dnevih

Koncert Simfonikov RTV Slovenija z novitetami mladih skladateljev in mladostnimi deli klasikov

Untitled
foto: osebni arhivi skladateljev

Slovenski glasbeni dnevi so se začeli v sredo z nastopom Orkestra Akademije za glasbo, začel se je tudi muzikološki simpozij na temo glasbenih konservatorijev in to tematiko nadaljuje tudi koncert Simfonikov. Oblikovali smo ga z mislijo na temo Slovenskih glasbenih dnevov, ki je letos – ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega Konservatorija in osemdesetletnici Glasbene akademije – usmerjena v glasbeno izobraževanje.

Slišali bomo zgodnja dela Daneta Škerla, Pavla Šivica in Primoža Ramovša, pri katerih zlasti opozarjamo na Šivičevo Suito za klarinet in orkester in Ramovševo delo Momenti riflessivi, ki sta slabo poznani deli teh skladateljev. Krstno izvedbo pa bodo doživela dela treh mladih skladateljev – Federice Lo Pinto, Leona Firšta in Domna Gnezde.