Leopold Mozart /4/

Skladatelj Leopold Mozart, 4. oddaja

Skladatelj Leopold Mozart
foto: Wikipedia

Oče Wolfganga Amadeusa Mozarta je avtor tudi precejšnjega števila vokalnih oz. vokalno-instrumentalnih del, večinoma nabožne vsebine. Ohranjenih je sedem maš, šest litanij, veliko krajših zborovskih del, pa tudi nekaj kantat in oratorijev, med njimi Der Mensch, ein Gottesmörder.