Glasba in sveto

Skladatelj Kamilo Mašek

Rodil se je leta 1831, v »Prešernovem času«, zato ne preseneča, da je uglasbil tudi nekatere  Prešernove pesmi

65136344_kamilomasek_fp-xl
foto: RTVSLO

V dneh po slovenskemu kulturnem prazniku vam v oddaji Glasba in sveto želimo predstaviti slovenskega skladatelja Kamila Maška. Čeprav češkega rodu, ima velike zasluge za razvoj slovenske glasbene kulture v tedanjem času. Rodil se je leta 1831, v »Prešernovem času«, zato ne preseneča, da je uglasbil tudi nekatere  Prešernove pesmi. Začel je izdajati tudi glasbeno revijo Cecilija, prvo glasbeno revijo na Slovenskem nasploh. V njej je največ objavljal sam – razpravljal je o pevskem pouku v ljudskih šolah, o prostem preludiranju, o modulaciji, harmoniji, izdelovanju in restavriranju orgel; objavil in sestavil je tudi več življenjepisov takrat slavnih glasbenikov.