Alessandro in Domenico Scarlatti /3/

Oba glasbenika je med drugim povezovala opera, ki je bila ljuba obema, le da je bil oče Alessandro pri ustvarjanju te glasbene zvrsti precej bolj plodovit

Alessandro in Domenico Scarlatti
foto: wiki

Oba glasbenika je med drugim povezovala opera, ki je bila ljuba obema, le da je bil oče Alessandro pri ustvarjanju te glasbene zvrsti precej bolj plodovit. Zdi se nepredstavljivo, kako je lahko izpod njegovega peresa nastalo več kot 100 oper. To pa je bilo mogoče samo ob določeni kompozicijski praksi, ki jo je odločilno razvil prav on sam – njegove partiture so namreč podobne skicam, v katerih je izvedba s pomočjo oštevilčenega basa le nakazana in prepuščena izvajalcu.