Kdo smo?

90 let radia na Slovenskem

Mejniki identitete

domoljubje-zastava

Slovenci nočemo zaostajati pri nobeni novosti. In tako je bilo tudi pri radiu. Prvi slovenski poskusi prenosov radiotelegrafskih signalov so bili že leta 1903, sočasno z drugimi po Evropi. Prva svetovna vojna je poskuse prenos moduliranih tonov zavrla, a po njej je inženir eletrotehnike Marij Osana, ki velja za očeta slovenskega radia, sam izdelal radijski oddajnik in leta 1924 začel z njim poskusno oddajati. Toda do vzpostavitve prve slovenske radijske postaje z organiziranim in rednim programom je minilo še nekaj let. Med drugim je bilo treba zgraditi srednjevalovni oddajnik na polju v Domžalah. Imel je moč 2,5 kW. Šele ta je omogočil, da so lahko ustanovili Radio Ljubljana in  začeli oddajati redni program. To se je zgodilo 1.septembra 1928.  Rojstvo Radia Ljubljana opisujejo univerzitetni diplomirani pravnik Pavle Jakopič, filmski in televizijski snemalec Ivo Belec in radijski tehnik Rado Medvešček. Vsi trije so takorekoč vse svoje življenje posvetili delu na našem radiu in televiziji.