Hvalnica humanistiki! – Vergerij mlajši in njegovi “papeški dopisi”

S prevajalcem izr.prof.dr.Gregorjem Pobežinom o dediščini antike in latinskega humanizma v razlagah naše preteklosti

foto: Arhiv RTV SLO

Tokrat v oddaji vzpodbujamo  humanistiko kot del koncepta »obstoja ene znanosti kot znanosti zgodovine«. Povod za vmestitev pogovora z dr. Gregorjem Pobežinom, predstojnikom Inštituta za kulturno zgodovino na ZRC SAZU in izrednim profesorjem humanističnih predmetov na koperski Fakulteti za humanistične študije je nedavna predstavitev njegove kritične izdaje – prevoda iz latinskega izvirnika (Actiones duae secretarii pontificii) iz sredine 16. stoletja. Hišna založba ZRC SAZU je izdala »Dopise papeškega tajnika«, kar je med drugim v svojem aktivnem življenju v prvi polovici in sredini tega stoletja bil Peter Pavel Vergerij ml. (1498-1565), rojen v Kopru, umrl v izgnanstvu. V  exilu v protestantskih nemških deželah je med drugim tudi vzpodbudil Primoža Trubarja k prevajanju svetopisemskih besedil v naš jezik. Toda to še ni vse, kar je nekaj predstavnikov iz italijanskega in takrat povečini latinsko pišočega kulturnega kroga doprineslo k formiranju ustvarjalcev prvih tiskanih knjig v našem jeziku. Več v pogovoru!