Glasbeni portret

In memoriam Gašper Trček

gasper-trcek

Glasbeni portret In memoriam Gašper Trček skozi pričevanja njemu bližnjih oriše kratko a silovito bogato in intenzivno življenjsko pot nedavno umrlega mladega skladatelja, jazzovskega trobentača, pianista, pesnika, slikarja – skratka umetnika, ki je v triindvajsetih letih zemeljskega veka izpolnil več običajnih življenj.