Friderik Baraga – Primož Trubar severnoameriških staroselcev

Letos se spominjamo 150. obletnice Baragove smrti.

Friderik Baraga

V prvi polovici 19. stoletja so se predstavni in izkustveni horizonti večine Slovenk in Slovencev v glavnem še ujemali z mejami dežel, v katerih so živeli. Zato je zgodba Ireneja Friderika Barage, misijonarja, ki je v severni Ameriki postal Primož Trubar govorcem dveh staroselskih jezikov, otavánskega in očipvéjskega, še toliko bolj nenavadna. Letos se spominjamo 150. obletnice Baragove smrti. Misijonarju, škofu in od leta 1972 kandidatu za svetnika smo se posvetili s pogovorom in to z arheologom in etnografom, dr. Markom Frelihom, ki se znanstveno posveča prav raziskovanju stikov, ki so jih v preteklosti imeli slovenski misijonarji z neevropskimi ljudstvi.