Mladi raziskovalec o toksičnem fitoplanktonu v morju

O poskusih Timoteja Turka Dermastia, da bi razumel in razložil vlogo in pomen vrstne sestave potencialno toksičnega fitoplanktona.

Kultura diatomeje Pseudo-nitzschia calliantha – izsek večjega izvirnika posnet s transm. elektronskim mikroskopom pri 7000 kratni povečavi
foto: Timotej Turk Dermastia, osebni arhiv

Danes o poskusih mladega raziskovalca na Morski biološki postaji Piran (NIB), da bi razumel in razložil vlogo in pomen vrstne sestave potencialno toksičnega fitoplanktona oz. ene najbolj razširjenih alg – diatomej ali rjavih alg v severnem Jadranskem morju. Po študijskih izkušnjah iz Ljubljane, Pertha (Avstralija) in Univerze St.Andrews (Škotska), kjer je magistriral na smeri »ekosistemsko upravljanje z morskimi viri«, je Timotej Turk Dermastia trenutno tudi doktorski študent na smeri »ekotehnologije« na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan v glavnem mestu. Z njim smo se pogovarjali v prostorih raziskovalne postaje na Obali.