Sopranistka Elvira Hasanagić

Hrepenenje je naslov zgoščenke, ki je nedavno izšla pri Založbi RTV Slovenija. Hrepenenje pa je tudi tisto, kar, kot je zapisala sama, povezuje izbrane kompozicije na tem nosilcu zvoka – Bergova strast se je srečala z Wolfovo bolečino, Osterčevim nemirom, Simonittijevo igrivostjo in še s čim drugim, s čimer se nam bo predstavila doma in v tujini uveljavljena sopranistka Elvira Hasanagić.