Družbena kritika in dialog

Ars humana

V oddaji bomo govorili o neurejanju državnosti, kar se kaže v družbenih spopadih  in  nezmožnosti učinkovitega spoprijema  z družbenimi razmerami. Ali višja kulturna raven intelektualnih razprav in večja pripravljenost na dialog lahko pripomoreta k razrešitvi tega stanja? Na to bomo skušali odgovoriti v pogovoru z dr. Franetom Adamom, ddr. Igorjem Grdino in dr. Deanom Komelom.