Caroline Stoessinger o Alice Herz Sommer

Razgledi in razmisleki

Slišali boste ponovitev oddaje o Alice Herz Sommer, pianistki judovskega rodu, ki je postala pomembna pričevalka o strašni izkušnji holokavsta. Rodila se je leta 1903 v Pragi, v Avstroogrski monarhiji; nekaj let po drugi svetovni vojni je iz Češkoslovaške emigrirala v Izrael, nato pa se pri triinosemdesetih letih preselila v Anglijo. Knjigo o njenem življenju, naslovljeno Sto let modrosti, je na osnovi pogovorov z njo napisala Caroline Stoessinger. Alice Herz Sommer je umrla leta 2014, stara 110 let.