Podobe znanja

Rajko Bratož

Pozna antika je bila v marsičem prelomen čas. Ko je postopoma venel Rimski imperij, so se oblikovali temelji sodobne Evrope.

bratoz-edit
foto: Barbara Belehar Drnovšek

Akademik in profesor starega veka na ljubljanski Filozofski fakulteti dr. Rajko Bratož je vodilni raziskovalec in poznavalec antične zgodovine ne le v slovenskem prostoru, temveč tudi širše. V njegovem fokusu  je pozna antika s posebnim poudarkom na razvoju krščanstva, cerkvenih organizacij na območju severne Italije, osrednjih in vzhodnih Alp, srednjega Podonavja in zahodnega Balkana. Objavil je več kot 300 del, med katerimi sta tudi prva sodobna pregleda antične zgodovine v slovenščini – Grška in Rimska zgodovina, vrhunec pa nedvomno predstavlja knjiga Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, za katero je lani prejel tudi Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke.