Musica sacra

Skladatelj Vinko Vodopivec

Ni bil čisto cerkven, niti skrajno posveten, bil je predvsem ljudski skladatelj.

1517043179-vinko-vodopivec
Vinko Vodopivec

Ob 140-ti obletnici rojstva Vinka Vodopivca, skladatelja, za katerega pravijo, da nikoli »ni bil čisto cerkven, niti skrajno posveten«, vas vabimo k spoznavanju njegovega življenja in ustvarjanja. Bil je predvsem ljudski skladatelj in s svojim poljudnim slogom je gradil most med posvetno in cerkveno zborovsko pesmijo. Tako ali drugače misleče ljudi v tistem času pa je znal povezovati tudi s srčno dobroto in s svojim zdravim humorjem.