Milan Vincetič: Vodnjak

In memoriam Milan Vincetič. Poleg poezije je pisal tudi kratke zgodbe, romane in radijske igre.

Igra nastala po predlogi lani preminulega pesnika in pisatelja Milana Vincetiča, sicer rojenega v Stanjevcih na Goričkem leta 1957. Gimnazijo je obiskoval v Murski Soboti, študij slovenistike pa nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Najprej je deloval kot profesor na Srednji kmetijski šoli v Murski Soboti, nadaljeval pa kot urednik na Pomurski založbi, za liriko pa tudi pri Sodobnosti in literaturo pri reviji Mentor. Njegova literarna dela so pisana v slogu modernizma in postmodernizma, ki ga je v svojih pesniških zbirkah ubesedoval samosvoje. Poleg poezije je pisal tudi kratke zgodbe, romane in radijske igre. Njegov radijskoigrski Vodnjak govori o iskanju in kopanju vodnjaka. O prehajanju znanja z mojstra na vajenca in iz roda v rod. V igri se tako soočata arhaično ljudsko mojstrovo pojmovanje sveta in vajenčeve domišljijske podobe sodobnosti.

Režiser Jože Valentič
Dramaturgija Pavel Lužan
Tonski mojster Miro Marinšek
Avtor izvirne glasbe Aleš Kersnik

Mojster Bert Sotlar
Mali Alojz Svete
Kirsten Stannia Boninsegna
Glasovi Iztok Jereb, Karli Brišnik in Nada Bavdaž

Traja 47′ 17”
Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radia Slovenija junija 1991