Jakob Alešovec: Doktor zdravnik in Penzionist

foto: flickr/William Arthur

Pisatelj in časnikar Jakob Alešovec, rojen leta 1842 v Skaručni, je sprva pisal v nemščini. Svojo prvo knjižico v slovenščini z naslovom Kustoca in Vis je izdal leta 1867. Zapustil je žanrsko raznovrsten opus, med drugim avtobiografijo, igre za gledališče, napol literarne razprave ter ljudske in meščanske povesti, od humoristično do politično naravnanih. V poslušanje vam tokrat ponujamo dve črtici – Doktor zdravnik in Penzionist – iz njegove zbirke Ljubljanske slike, ki je prvič izšla leta 1869. V njej je Alešovec satirično obdelal različne poklice in vloge.