Feri Lainšček: Majhen mož v čolnu

Igra s pomočjo nenavadnega ljubezenskega trikotnika razpira sodobne eksistencialne probleme. Izhodišče zgodbe je svet, pahnjen v popolno zmešnjavo. V njem so se namreč znašli ljudje tako različnih nazorov kot je ostareli klošár, mlada begavka s hotenjem po drugačnem življenju in njena tradicionalistična mati. Dogajanje postopoma razkriva njihovo ujetost v ljubezenski trikotnik kot kruto igro, v kateri se nihče ne more pokazati takšnega, kakršen je v resnici, saj preprosto ni mogoče ugotoviti, kaj je resnica. Zaradi tega je človek le kreatura, ki prevzema različne vloge le zato, da od drugih dobiva več kot jim daje. Posledice tega spoznanja so v Lainščkovi igri izpeljane dosledno, kot prelomni miselni in čustveni preobrati v zavestih njenih junakov. Močnih in zlih kreatur, na koncu igre prisiljenih v soočenje s padcem v stvarni svet.

Režiser Igor Štromajer
Dramaturgija Pavel Lužan
Tonski mojster Branko Kosi
Asistentka režije Daša Dovžan

Nana Petra Govc
Olga Milena Muhič
Buda Vlado Novak

Traja 51′ 05”
Posneto v studiu Radia Maribor julija 1993