Tanja Viher: Ženska v času in književnosti

V Literarni matineji bomo ponovili literarni večer iz leta 1981, v katerem boste iz pisem in literarnih odlomkov Ivana Cankarja, Frana Seliškega Finžgarja in Zofke Kvedrove slišali razmišljanja in ugotovitve o položaju žensk na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Oddajo je pripravila Tanja Viher, oblikovali pa so jo dramski igralci: Jana Habjan, Bojan Umek, Marinka Štern, Boris Juh in Maja Boh; glasbeni opremljevalec Peter Čare, tonski mojster Mirko Marinšek in režiser Dušan Mauser.