Literarni večer

Saša Pergar: Trubar in slovenska reformacija

Oh, literatura … o, literatura!

Primož_Trubar_(woodcut)
foto: Wikipedia

Četrta oddaja iz sklopa Oh, literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti, bo govorila o Trubarju in slovenski reformaciji. Prelomno obdobje, ki je prvimi petdesetimi tiskanimi knjigami v slovenščini – od abecednika do prevoda celotnega Svetega pisma, pa pesmaric, pravnega dela  in slovnice – postavilo ne le temelj, ampak tudi zidove slovenskega knjižnega jezika, bo predstavil Saša Pergar, učitelj slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.