Zadnja letošnja Kulturna panorama

Zadnja letošnja Kulturna panorama prinaša, kot ponavadi, zbir vrhuncev v kulturnem življenju preteklega leta. Leta, ki je bilo leto obletnic: reformacije, začetkov slovenskega profesionalnega gledališča, arhitekta Plečnika, tudi Levstikovega Martina Krpana z ilustracijami Hinka Smrekarja. V oddaji bomo znova slišali slovenske umetnike, nagrajence, Metko Krašovec, Aleša Bergerja, Sašo Pavček, Nika Škrleca, Vita Žuraja, Borisa A. Novaka. Pogledali bomo na filmska platna in v galerije ter znova opozorili na eno najpomembnejših odkritij starejšega slovenskega slovstva in slovenske dramatike v zadnjih letih: Kapelski pasijon. Ne zamudite zadnje Kulturne panorame v letošnjem letu!